Biavl og honningpresning fra Thy

Vil du kun se presningen gå til 24:17 min.