Pollen

Pollenkorn er nogle små størrelser som dannes i blomstens støvknap. Pollen er artspecifikt d.v.s at hver blomsterart har sin egen type pollen med lige specielt sine egne gener. Når bien besøger en blomst for at indsamle nektar, udsender den en bestemt lyd som frembringes ved en kraftig vibrering af kroppen. Derved frigøres pollenet og dette sætter sig i biens pels, og når bien flyver til næste blomst samler den pollenet ind med sine ben og tilfører det lidt nektar. Pollenet samles i pollenkurven, som bien har på hvert bagben, og når den er fyldt siger man at bien har fået bukser på. Når bien kommer hjem til sit bo, fjerner den pollenet med sine mellemste ben, fører det med forbenene frem over sig mundaggregat hvorved der tilføres enzymer. Så afleveres pollenet til en anden bi, som igen tilfører enzymer. Sådan bringes pollenet fra bi til bi, og til slut indlejres pollenet i en celle, stampes fast med forbenene og der tilføres lidt honning. Når cellen er fyldt med pollen og honning, lukker bien cellen med et vokslåg, og sprøjter så lidt bigift ind i cellen. Nu begynder den proces hvorved pollenet fermenteres. Enzymerne, som bierne har tilført pollenet, vil trænge ind gennem pollenkornets spireporre og ind i pollenkornets cellekærne, og enzymerne vil nu begynde en spaltning af de stoffer som findes i cellekærnen, sådan at disse bl.a. kan optages i den menneskelige organisme. Pollen der indsamles i en pollenfælde er ikke fermenteret, men dette sker af kemisk vej, når dette bliver forarbejdet til f.eks. pollenpiller i den kemiske industri.

Mange mennesker er allergiske overfor pollen, men det er den vindbestøvende pollen, som stammer fra de vindbestøvende arter som f.eks. græs – birk – bynke – hassel – korn, som de kendteste, men der er mange flere. Dette er ikke de blomster som bierne trækker på, som kan være æble – kirsebår – hybenrose – pil – jordbær – raps – lyng og mange flere, men bierne vil kun trække på de insektbestøvende blomster, hvor det er nødcendigt at pollenet, som er det hanlige sædkorn, transporteres fra blomst til blomst for at en bestøvning kan finde sted, og at en degeneration ikke opstår.

I denne sammenhæng er det værd at bemærke, at biernes største værdi ikke ligger i den honning som biavlerne samler, men i den pollinering som de udfører

Her ses 2 pollenkorn forstøret.

2 forstøret pollenkorn

Fermenteret pollen

Det er videnskabeligt bevist at fermenteret pollen indeholder betydningsfulde næringsstoffer, proteiner – fedtstoffer, vigtige aminosyrer – mineraler og antibiotiske stoffer, samt andre vækststoffer, enzymer og et mindre antal vitaminer. Kun næringsstofferne i den fermenterede pollen kan optages i den menneskelige organisme. De forskellige typer pollen indeholder artspecifikke aromastoffer, som giver honningen sin egen karakteristiske smag, alt afhængig af fra hvilken blomst bien har hentet sin nektar og pollen. Fermenteret pollen findes kun i de celler hvor bien har indlejret den hjembragte pollen, og dette er et betydningsfuldt næringsmiddel.

Som jeg startede med at skrive, så er pollen nogle små størrelser, et pollens diameter er ca. o,o35 milimeter d.v.s. at man kan lægger 300 grove pollenkorn på række indenfor 1 cm., og det er derfor nødvendigt med et godt Mikroskop når man skal analysere hvor mange pollenkorn der findes i honningen, samt at man er i besiddelse af forskellige materialer som f.eks. en Centrifuge og en Blodcelle måler.

Tryk på nedenstående dokumenter for at se større udgave:

Pollenanalyse af slynget honning

Pollenanalyse af slynget honning.

Analyse af presset honning.

Analyse af presset honning.