Debat side

Den traditionelle biavl er langsomt blevet udviklet til de metoder som bruges i dag, igennem udveksling af erfaring fra den ene biavler til den anden. Ideèn med denne debatside er ligeledes at den enkelte biavler der presser sin honning på den ene eller anden måde eller benytter apidan-systemet  kan udveksle sine erfaringer med andre biavlere der benytter eller ønsker at prøve at presse sin honning. Skriv her dine spørgsmål og lad biavleren som presser eller benytter apidan-pressen, komme frem med sine egne metoder, og lad os herigennem opnå en saglig debat. Med Venlige hilsen apidan-systemet v. Per Nyboe Ofte stillede spørgsmål. Vi har set ad det verserer spørgsmål om presning af yngeltavler samt hvad man fortager sig med biens ekstrementer ved presning af honning. Til disse spørgsmål henvises til Eigil Holms glimrende lærebog i Biavl, hvor det tydeligt fremgår at man hverken slynger eller presser honningtavler hvor der er yngel i, hvilket undgås ved at benytte dronningegitter. Til det andet spørgsmål er det vel kends af enhver biavler at en af de allerførste opgaver den nyklækkede bi har er at rense ud af den tavlesom den er klækket i. Skrevet af opfinder af Apidan Honningpressen og Apidan Si-system Bjarne Jørgensen. Set på danmarkbiavlerforening set under presset honning

Skriv et svar